OFERTA WYDAWNICZA

Wydawnictwa Archiwalne

Periodyki

Książki

Muzykoterapia

Muzyka Relaksacyjna

  • Lato

  • Nad morzem

  • Śpiew Wielorybów

  • Przy kominku

  • Wiosna
     

  • Muzyka Pobudzająca

 

 

Wydawnictwo Libramed
Libramed sp. z o. o.

 ul. Krakowskie Przedmieście 67/2, 00-071 Warszawa, 
tel. +48  (022) 2442-375, fax. +48  (022) 2442-376 

e-mail: libramed@libramed.pl

NIP: 525-23-90-581
Regon 008484026
Kapitał zakładowy: 50.000

 

 

 

Praca w naszym wydawnictwie

redaktor

asystentka